พิธีจุดเทียนถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 พฤศจิกายน 2559 พิธีจุดเทียนถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยเทศบาลตำบลหนองปล้องและพสกนิกรตำบลหนองปล้อง

Comments

comments