ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองปล้อง

เป็นศูนย์ที่คอยพัฒนาอบรม ทักษะของเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ ให้แก่เด็กๆ ก่อนที่จะได้รับการศึกษาในระดับต่อไป

ตั้งอยู่ที่ ม.7 บ้านตลาดใหม่ ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

 

Comments

comments