แนะนำความรู้สู่สังคม การขยายพันธุ์พืช การปักชำแบบควบแน่น

วันนี้ขอนำเสนอการปักชำกิ่งมะนาว…น่าสนใจดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการาขยายพันธุ์มะนาว ลองศึกษาดูครับไม่ยาก

#เทศบาลตำบลหนองปล้อง โทร.056-030267

วิธีการขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่น โดยแนวคิดของนายเฉลิม พีรี
จาก ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านวัดใหม่ ๗๕ หมู่ ๓ ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 089 – 5670591

http://www.farmthailand.com/1178

Comments

comments