ประกาศฯการประกวดราคาจ้างก่อสร้างว่างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตน้ำเทศบาลตำบลหนองปล้อง ต่อจาก ม.3 บ้านคลองน้อย มายังหมู่ที่ 7 บ้านตลาดใหม่

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

Comments

comments