ออกเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอวังทรายพูน และทีมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตำบลหนองปล้อง มอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ได้รับผลกระทบจาก covid 19

Comments

comments