โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายเชษฐา วิลัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 กิจกรรม “เวที่จุดประกาย ขายความคิด” เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะ สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคมสู่การเป็นผู้ให้ โดยจัดเวทีค้นหาผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่ตำบลหนองปล้อง พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 54 ราย

Comments

comments