การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เทศบาลตำบลหนองปล้อง ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563

ทางเทศบาล ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

Comments

comments