ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

img-201104160234

img-201104160245

บก.01

ค่างานต้านทุนต่อหน่วย

Factor F

แบบสรุปราคากลาง

วัสดุและค่าดำเนินการ

แบบบันทึกแสดงเหตุผล

รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

รถบรรทุก 10 ล้อ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (น้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมัน

แจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์

ราคามาตราฐานเครื่องหมายจราจร

แบบงานซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยาง

แบบมาตราฐานงานสำหรับ อปท.

มาตรฐานงานแทคโคท

มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต

T O R

Comments

comments