โครงการสานฝันปันสุขให้ชาวตำบลหนองปล้อง

17 กรกฎาคม 2564 #ขอขอบคุณ ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆารวาส เป็นเจ้าภาพทอดผ้าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯ พร้อมการนำทีม โดย นายประจบ อิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปล้อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล้อง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ชมรมศิษย์เก่าฯ คณะครู ผู้ปกครอง ข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าสามัคคีเพื่อการศึกษา #โครงการสานฝันปันสุขให้ชาวตำบลหนองปล้อง

Comments

comments