ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านหนองนกยาง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอบ้านหนองนกยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปล้อง

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ
ขนาด 100×180 เซนติเมตร ราคาผืนละ 550
เบอร์โทรศัพท์ 089-9935434

Comments

comments