พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 5 (วิทยาลัยผู้สูงอายุ) ศูนย์หนองปล้อง

Comments

comments