ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางพราราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯ สายบ้านหนองจิกเภา – บ้านเขาพนมกาว (ม.8 – ม.4)

ประกาศ (ม.8-ม.4) เอกสารป

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ม.6-ม.2)

ประกาศ(ม.6-ม.2) เอกสารปร

Read more

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

img-201104160234 img-201

Read more

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกาศอิเล็คทรอนิกส์ (e bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้าง ร่า

Read more

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ประกาศ บันทึกขอความเห็นช

Read more
Page 1 of 1012345...10...Last »