หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
Nongplong Subdistrict Municipality
 
 
News
แจ้งประชาสัมพันธ์...เชิญประชาชนแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง หรือที่หน่วยบริการของเทศบาลฯที่ออกให้บริการในพื้นที่
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา รองลงมา คือ ทำสวน ทำไร่
 
ภูมิอากาศ
   
สภาพภูมิอากาศตำบลหนองปล้อง คล้ายกับลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดพิจิตร ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็น และแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว ทำให้จังหวัดพิจิตรมีอากาศหนาวเย็น และแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเล และมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดพิจิตร มีฝนตกทั่วไป พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกได้ เป็น 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
ภูมิประเทศ
 
เทศบาลตำบลหนองปล้อง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลาดเอียง จากตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทางทิศใต้เป็นที่ดอนสูง ฤดูฝนมักมีน้ำไหลหลากจากตำบลข้างเคียง ไหลบ่าท่วมพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลหนองปล้อง ช่วงปลายฤดูฝนพื้นที่ทางทิศใต้มักแห้งแล้งเร็วกว่าปกติ สภาพทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้ง หรือแล้งซ้ำซากมากกว่าทุกพื้นที่ ของอำเภอวังทรายพูน มีลำคลองธรรมชาติสายหลักไหลผ่าน 2 สาย สายย่อยสาขา 11 สาย และสระน้ำกระจายตามพื้นที่ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  การนับถือศาสนา ของประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้อง นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาลตำบลหนองปล้อง
จำนวน 4 วัด ได้แก่
    วัดหนองปล้อง ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านหนองปล้อง
    วัดมุจลินทาราม ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านหนองจิกเภา
    วัดใหม่สามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านคลองน้อย
    วัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านคลองคต
 
ขนบธรรมเนียมฯ
     
  ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประมาณเดือน พฤศจิกายน
  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน เมษายน พฤษภาคม
  ประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อภูมรินทร์ ประมาณเดือน เมษายน พฤษภาคม
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม
  ประเพณีตักบาตรเทโว ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
 
การศึกษาในชุมชน
     
  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 2 โรงเรียน
    โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
    โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองปล้อง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง
    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
เทศบาลตำบลหนองปล้อง มีหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหนองปล้อง มีรถ EMS 1 คัน เจ้าหน้าที่ประจำ 8 คน และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 คน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 123 คน
 
 
 
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-961-6564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-894-1823
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร 66180
  โทรศัพท์ : 056-030-266 , 056-030-267
  โทรสาร : 056-030-266
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
    จำนวนผู้เข้าชม 668,112 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10