หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
Nongplong Subdistrict Municipality
 
 
News
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของท่านเนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงของท่านได้ที่สำนักปลัดเทศบาลภายในเดือนสิงหาคม 2565
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๓๒๑๙ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ เลเซอร์ HP M๑๒a (Bk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ เลเซอร์ HP M๑๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น CLP-๖๘๐DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ เลเซอร์ HP M๑๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในเทศบาลตำบลหนองปล้อง หมู่ ๗ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรม ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (คันที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในเทศบาลตำบลหนองปล้อง หมู่ ๗ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปี 2565 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองปล้อง โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปล้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง จำนวน ๔ แห่ง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๘๙๔ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๖๓ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๓ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๖๕ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์่ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๙๐๔ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐ ๔๖ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คนเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรม ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (คันที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในเทศบาลตำบลหนองปล้อง หมู่ ๗ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาเต้นท์ตั้งบริเวณจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาช่างเพื่อเดินสายไฟติดตั้งหลอดไฟบริเวณจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาช่างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่ตำบลหนองปล้อง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-961-6564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-894-1823
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร 66180
  โทรศัพท์ : 056-030-266 , 056-030-267
  โทรสาร : 056-030-266
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
    จำนวนผู้เข้าชม 372,002 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10