หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
Nongplong Subdistrict Municipality
 
 
News
แจ้งประชาสัมพันธ์...เชิญประชาชนแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง หรือที่หน่วยบริการของเทศบาลฯที่ออกให้บริการในพื้นที่
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประกอบชั้นวางวัสดุอุปกรณ์กองช่างและงานประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการย้าย(รื้อถอน) ติดตั้งใหม่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งใหม่ของเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปล้อง ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลายและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docucentre S๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ใช้ในห้องคณะผู้บริหารท้องถิ่นและห้องรองปลัดเทศบาลตำบลหนองปล้อง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ใช้ในกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองปล้อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองปล้อง หมายเลขทะเบียน กจ ๔๖๐ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๓ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๖๕ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปลัดเทศบาลตำบลหนองปล้อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาช่างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-961-6564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-894-1823
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร 66180
  โทรศัพท์ : 056-030-266 , 056-030-267
  โทรสาร : 056-030-266
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
    จำนวนผู้เข้าชม 667,946 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10