หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
" การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้าน
ในชุมชนหนองปล้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองปล้อง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
ในชุมชนหนองปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของท่านเนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงของท่านได้ที่สำนักปลัดเทศบาลภายในเดือนสิงหาคม 2565
 
 
กิจกรรม ทต.
ภาพกิจกรรมที่ ทต.หนองปล้อง
จัดทำขึ้นในตำบล
กิจการสภา
การทำงานของสมาชิกสภา
ที่มาจากการคัดสรรค์ของประชาชน
   
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
  " การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
 
นายประจบ อิ่มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง
 
 
 
 
 
     
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 50 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
24 เม.ย.วันเทศบาล [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง (งดให้บริการชั่วคราว) [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศผลมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
รับแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 56 
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
   
 
   
   
 
   
 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับเงินสนับสนุนโครงการ [ 6 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
   
 
   
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
   
 
วีดิทัศน์
ประมวลข้อมูลและสารสำคัญ
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
   
   
 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
   
   
 
   
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง จำนวน ๒ เครื่ [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถพัดลม) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ทะเ [ 20 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองคต ต [ 20 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองคต ต [ 19 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองคต ต [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถพัดลม) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ทะเ [ 15 ก.ย. 2565 ]

   
   
   
 
 
 
       
  ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากฝีมือ
  ของประชาชนในตำบล
 
สถานที่สำคัญ  
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
ในตำบลหนองปล้อง  
 
       
OTOP

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
TRAVEL
       
 
 
     
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว3069  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7137  [ 29 ก.ย. 2565 ]
   
 
   
   
 
(พจ0023.5/ว3849 ลว 30 ก.ย.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 เงินอุดหนุนทั่วไป การสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม(พจ0023.5/ว3849 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3850 ลว 30 ก.ย.65 การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พจ 0023.3/ว 3850 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3842 ลว 30 ก.ย.65 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เหลือจ่าย (พจ 0023.3/ว 3842 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3841 ลว 30 ก.ย.65 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลกโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (พจ 0023.3/ว 3841 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3840 ลว 30 ก.ย.65 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3840 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3839 ลว 30 ก.ย.65 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ALL For Educayion) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น สูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (พจ 0023.3/ว 3839 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3835 ลว 30 ก.ย.65 การจัดสรรงบประมาณโดยจ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน / โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3835 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3834 ลว 30 ก.ย.65 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายสำหรับ อปท. พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 3834 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/11121 ลว 29 ก.ย.65) ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข(พจ0023.5/11121 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3821 ลว 29 ก.ย.65 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (พจ 0023.3/ว 3821 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3820 ลว 29 ก.ย.65 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม และบึงสีไฟ ในไตรมาศที่ ๔/๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3820 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3814 ลว 29 ก.ย.65 การจัดสรรงบประมาณเงินุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3814 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3813 ลว 29 ก.ย.65 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3813 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/11107 ลว 29 ก.ย.65 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อปท.จังหวัดพิจิตร(เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม2565)(พจ0023.5/11107 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
.(พจ0023.5/ว 3816 ลว 29 ก.ย.65) การโอนเงินภาษีม๔ลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้อปท.(พจ0023.5/3816 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว3815 ลว 29 ก.ย.65) การประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของอปท.ในจังหวัดพิจิตร(พจ0023.5/ว3815 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 291 ลว 28 ก.ย. 65 ตรวจสอบและรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ปี 2566  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3798 ลว 27 ก.ย.65 ประกาศผลการดำเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ถนนสวย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 3798 ลว 27 ก.ย.65)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3802 ลว 28 ก.ย.65 การผ่อนชำระค่าเช่าที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ (พจ 0023.3/ว 3802 ลว 27 ก.ย.65)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว 290 ลว 28 ก.ย.65) ส่งบัญชีรายละเอียดการนำส่งเงินเข้าบัญชีอปท.จำนวน 22 แห่ง(พจ0023.5/ว 290 ลว 28 ก.ย.65)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
   
 
   
   
 
อบต.ท่าฬ่อ [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมภายในตำบลแหลมรัง [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เนินมะกอก เร่งดำเนินการบรรจุกระสอบทราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพ [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก เข้าแถวเชิญธงชาติและเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง ขอยกเลิกประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสด [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่าม ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่30ก.ย.65 เจ้าหน้าที่งานโยธา กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่30ก.ย.65 เจ้าหน้าที่งานสวน กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินปอ สำรวจพื้นที่น้ำท่วม บริเวณ บ้านทุ่งเจ็ดหาบ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จัง [ 2 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เนินมะกอก ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรูและน้ำป่ [ 2 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่ [ 2 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก นำกระสอบทราย เป็นคันกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หมู่ 4 [ 2 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก ออกดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลเนินมะกอก อ.บางม [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เนินปอ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภั [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.เนินมะกอก ตรวจสอบระบบการระบายน้ำบริเวณวัดวังกร่าง [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
   
 
   
   
 


ทต.สากเหล็ก เหมาบริการผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเตโด้ (กองการศึกษา) [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.สากเหล็ก ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด UHT ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.สากเหล็ก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบย่อ-ขยาย (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก) โดยวิธีเฉพา [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถกู้ชีพ กู้ภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางลาย แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บางลาย จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.เนินมะกอก จ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก ประจำเดือ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บึงบัว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.61-051 จากสายไร่ส้มถึงสายส [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.แหลมรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.102- [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลาไหล จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ไผ่หลวง จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ประจำเดือน ต [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.ไผ่หลวง จ้างแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่าวนตำบลไผ่หลวง ประจำเดือน ตุลา [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.งิ้วราย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]
   
 
   
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองปล้องเปิดใช้ระบบกระดานถามตอบแล้วค่ะ (17 ก.พ. 2565)    อ่าน 65  ตอบ 0  
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองปล้อง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
คำแนะนำภาษี
- ภาษีป้าย
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-894-1823
   
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-961-6564
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร 66180
  โทรศัพท์ : 056-030-266 , 056-030-267
  โทรสาร : 056-030-266
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
    จำนวนผู้เข้าชม 75,554 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
ทต.หนองปล้อง

facebook
ทต.หนองปล้อง
ทต.หนองปล้อง