หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
" การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้าน
ในชุมชนหนองปล้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองปล้อง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
ในชุมชนหนองปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
News
แจ้งประชาสัมพันธ์...เชิญประชาชนแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล้อง หรือที่หน่วยบริการของเทศบาลฯที่ออกให้บริการในพื้นที่
 
 
กิจกรรม ทต.
ภาพกิจกรรมที่ ทต.หนองปล้อง
จัดทำขึ้นในตำบล
กิจการสภา
การทำงานของสมาชิกสภา
ที่มาจากการคัดสรรค์ของประชาชน
   
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
  " การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
 
นายประจบ อิ่มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง
 
 
 
 
 
     
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 18 
รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100 % [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 37 
งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
ขอเชิญประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ติดต่องานกับทต.หนองปล้อง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้ [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิต [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล(No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 93 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
   
 
   
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
GOOGLE MAP
แผนที่ดาวเทียม
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
   
 
วีดิทัศน์
ประมวลข้อมูลและสารสำคัญ
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ม.1 บริเวณคลองหนองม่วง [ 17 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ม.5 บริเวณนาลุงลือ [ 16 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
   
   
 
   
   
 
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 3 บริเวณนานายสมหมาย ตำบลหนองปล้ [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกสีแบบมีล้อเลื่อน [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
   
   
 
   
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประกอบชั้นวางวัสดุอุปกรณ์กองช่างและงานป [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการย้าย(รื้อถอน) ติดตั้งใหม่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งใหม่ของเครื่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๒ โรงเรี [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลายและโรคไข้เลือดออกใ [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตาม [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docucentre S๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานปร [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ใช้ในห้องคณะผู้บริห [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ใช้ในกองสวัสดิการสั [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อล [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองปล้อง หมา [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๓ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ [ 18 พ.ค. 2566 ]

   
   
   
 
 
 
       
  ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากฝีมือ
  ของประชาชนในตำบล
 
สถานที่สำคัญ  
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
ในตำบลหนองปล้อง  
 
       
OTOP
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
TRAVEL
       
 
 
     
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลความต้องการด้านโทรคมนาคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2355 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5147  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2398 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 4/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว103 ระเบียบวาระฯ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 กศ. มท 0816.5/ว2396  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สน.คท. มท 0808.3/ว5136  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว2381 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2346 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2368 แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.) เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2371 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2360 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สล. มท 0801.1/ว39  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2362 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2335 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 กศ. มท 0816.3/ว2369 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน กศ. มท 0816.3/ว2361 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สล. -  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯ กพส. มท 0810.8/ว2354 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. บัญชีเรียกรายงานตัว ในเขต บัญชีเรียกรายงานตัว ข้ามเขต บัญชีตำแหน่งในเขต บัญชีตำแหน่งข้ามเขต  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20 กพส. มท 0810.3/ว2350 เอกสาร word  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 กศ. มท 0816.5/ว2314  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2312 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2343 บัญชีแนบท้าย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2349  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
   
 
   
   
 
พจ0023.3/ว2439 ลว 9 มิ.ย.66 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ (พจ0023.3/ว2439 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2437 ลว 9 มิ.ย.66 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3/ว2437 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2440 ลว 9 มิ.ย.66 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พจ0023.3/ว2440 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2441 ลว.9มิ.ย.66 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น (พจ0023.3/ว2441 ลว.9มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/6739 ลว 9 มิ.ย.66 รายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3ออนไลน์ (พจ 0023.3/6739 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2429 ลว 9 มิ.ย.66 การจัดทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2566 (พจ 0023.3/ว2429 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2423 ลว 9 มิ.ย.66 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พจ 0023.3/ว2423 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2420 ลว 9 มิ.ย.66 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ (พจ 0023.3/ว2420 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2421 ลว 9 มิ.ย.66 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี (พจ 0023.3/ว2421 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2422 ลว 9 มิ.ย.66 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) (พจ 0023.3/ว2422 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2417 ลว 9 มิ.ย.66 การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (พจ 0023.3/ว2417 ลว 9 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2363 ลว 6 มิ.ย.66 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในหัวข้อ ความรับผิดชอบ (พจ 0023.3/ว2363 ลว 6 มิ.ย.66)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
(พจ0023.5/ว2411 ลว 8 มิถุนายน 25 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.1/ว 6145 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรปฏิบัติราชการแทน  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.4/ว 2391 ลว 7 มิ.ย.66 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2386 ลว 7 มิ.ย.66 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (พจ 0023.3/ว2386 ลว 7 มิ.ย.66)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2387 ลว 7 มิ.ย.66 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พจ 0023.3/ว2387 ลว 7 มิ.ย.66)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2381 ลว 7 มิ.ย.66 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (พจ 0023.3/ว2381 ลว 7 มิ.ย.66)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว 2379 ลว 7 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
พจ0023.3/ว2362ลว.6มิ.ย.66 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (พจ0023.3/ว2362ลว.6มิ.ย.66)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
   
 
   
   
 
อบต.หัวดง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังโมกข์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงกลาง [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สายคำโห้ โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ยาสูบ สุรา และยาเสพติด [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เนินมะกอก พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหญิงตั้งครรภ์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.กำแพงดิน ประชาสัมพันธ์ PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน ประชาสัมพันธ์ ต้านภัยมะเร็งเต้านม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 1, 4 และหมู่ที่ 9 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงบัว ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้ว [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคูณ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
   
 
   
   
 


ทต.สากเหล็ก ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เนินปอ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุวรรณสุข ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปลายห้วย ตำบลเนินป [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทต.สามง่าม จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร บริเวณทางลงหนองอ้ายรอบใหญ่ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทต.สามง่าม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ซิ้งล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทต.สามง่าม จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 4 ประตู แกรนดิส โดยวิธีเ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทต.สามง่าม จ้างจ้างจัดทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลสามง่าม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บางลาย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะแบบมีล้อ) แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทม.พิจิตร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ท่าเยี่ยม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ ค [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ตะพานหิน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล งานทะเบ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ตะพานหิน ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ตะพานหิน จ้างเหมาปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสายช่วงเทศบาลเมืองตะพานหินถึงชุมชนยุพราช ตามบั [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทม.ตะพานหิน จ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้งห้องส่งเสียงตามสายและห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายกา [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โพธิ์ไทรงาม ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โพธิ์ไทรงาม ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ (Intercom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เนินมะกอก จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหลังวัดวังตลุก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณบ้านนายประมาณ มีขวัญ หมู่ที่ ๕ โด [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บึงบัว ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บึงบัว จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจ โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการขององค์กา [ 9 มิ.ย. 2566 ]
   
 
   
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
สอบถามเกี่ยวกับการออกฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้า (8 มี.ค. 2566)    อ่าน 34  ตอบ 1  
เทศบาลตำบลหนองปล้องเปิดใช้ระบบกระดานถามตอบแล้วค่ะ (2 ธ.ค. 2565)    อ่าน 204  ตอบ 3  
   
 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองปล้อง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
คำแนะนำภาษี
- ภาษีป้าย
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-894-1823
   
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-961-6564
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร 66180
  โทรศัพท์ : 056-030-266 , 056-030-267
  โทรสาร : 056-030-266
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
    จำนวนผู้เข้าชม 668,010 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
ทต.หนองปล้อง

facebook
ทต.หนองปล้อง
ทต.หนองปล้อง