หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
Nongplong Subdistrict Municipality
 
 
News
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของท่านเนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงของท่านได้ที่สำนักปลัดเทศบาลภายในเดือนสิงหาคม 2565
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  งานราชการทั่วไปของเทศบาล
  งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
  งานกิจการสภาเทศบาล
  งานบริหารงานบุคคล
  งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
  งานส่งเสริมการเกษตร
  งานบริหารสาธารณสุข
  งานนิติการ
   
 
  งานการเงินและบัญชี
  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
(นักบริการงานช่างระดับต้น)
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานสำรวจและออกแบบ
  งานผังเมือง
  งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
 
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานสำรวจและออกแบบ
  งานผังเมือง
  งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
  กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
  งานบริหารการศึกษา
  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
  งานกิจการโรงเรียน
  งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
   
   
   
   
   
 
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน
  งานกิจการสตรี และคนชรา
  งานพัฒนาชุมชน
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
สายตรง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-961-6564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-894-1823
 
 
บริการประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
 
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร 66180
  โทรศัพท์ : 056-030-266 , 056-030-267
  โทรสาร : 056-030-266
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลหนองปล้อง
    จำนวนผู้เข้าชม 372,001 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10